50 Κάρτες με ρήματα και ενέργειες ‘My Gnosis’

👉Οι Κάρτες Ρημάτων και Ενεργειών βοηθούν τα παιδιά μικρής ηλικίας να κατανοήσουν, να μιμηθούν, να ακολουθήσουν μια σειρά από ενέργειες. Αποτελούν ένα εξαιρετικό βοήθημα για εκπαιδευτικούς, γονείς και θεραπευτές καθώς:
📍Προάγουν την ικανότητα της λεκτικής έκφρασης
📍Βοηθούν στην εκμάθηση και στον εμπλουτισμό λεξιλογίου
📍Εξασκούνται τα παιδιά στη δημιουργία προτάσεων με σωστή συντακτική δομή
📍Ενθαρρύνουν την έναρξη συζητήσεων οι οποίες καλλιεργούν την περιγραφική ικανότητα
🌈Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικό παρέμβασης για εκμάθηση ρουτινών σε παιδιά με ΔΑΦ💛

50 Κάρτες

14Χ7 εκ. Μέγεθος

20,00